Gần 70 sinh viên y khoa Cà Mau chỉ được công nhận tốt nghiệp, không được nhận bằng

Đóng học phí đầy đủ nhưng bị chiếm dụng, nhiều sinh viên y khoa Cà Mau ngậm ngùi lên bục làm lễ tốt nghiệp… nhận vỏ bằng.
Loading...